eNeschopenka

eNeschopenka se začne používat od 1. 1. 2020

K tomuto datu se zahajuje ostrý provoz eNeschopenky a zároveň vzniká povinnost je používat. Výjimku budou tvořit pouze výjimečné případy způsobené například nefunkčním systémem.

 

V čem eNeschopenka spočívá?

Elektronická neschopenka se bude skládat ze 3 dílů, kde 2 se budou odesílat elektronicky a jeden papírový díl bude sloužit jako doklad pro pacienta o pracovní neschopnosti (Průkaz dočasně práce schopného pojištěnce).

Jak se bude eNeschopenka odesílat?

Existují 2 možnosti, jak eNeschopenku odeslat:

-  Prostřednictvím specializovaného modelu, který doplní tvůrci zdravotnického softwaru do aplikace (tzn., že bude rozšířena o tuto funkci stávající aplikace, kterou lékař využívá)

- Prostřednictvím webové aplikace ePortál ČSSZ

Přihlašování a identifikace lékaře

Pro přihlášení bude potřeba se v systému identifikovat. To proběhne odlišně v případě modulu zdravotnického softwaru a odlišně v případě webové aplikace ePortál ČSSZ.

V případě modulu zdravotnického softwaru bude pro identifikaci využit certifikát, který lékař získal od SÚKlu pro vystavování eReceptů.
Pro přihlášení prostřednictvím ePortálu ČSSZ je nutné využít systém datových schránek nebo identifikaci v rámci prostředků Národní identitní autority, tedy elektronický občanský průkaz nebo uživatelský účet NIA, který lze získat na portálu eidentita.cz

Identifikační číslo pracoviště pro e-podání (IČPE)

Pro komunikaci v rámci systému eNeschopenky bude poskytovatel zdravotních služeb identifikován pomocí identifikačního čísla pracoviště pro e-podání (IČPE). To také znamená, že v prvé fázi bude každému poskytovateli zdravotních služeb, kterého ČSSZ eviduje, vygenerováno jedno hlavní IČPE, navázané na jeho IČO. Každý poskytovatel zdravotních služeb bude moci požádat podle svých provozních potřeb o přidělení dalších IČPE pro jednotlivá pracoviště, jednotlivé lékaře ve společné ordinaci či v případě více pracovišť v různých okresech.

Postup v případě nefunkčního systému nebo připojení k internetu

V tomto případě proběhne vystavení papírové neschopenky jako dosud, ale ta bude mít nově pouze 3 části.

Nová podoba tiskopisu

Tiskopis se skládá pouze ze 3 dílů:

I. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
II. díl – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce
III. díl - Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

Díl I. a III. zasílá lékař při vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti na správu sociálního zabezpečení. Díl II. dostává pojištěnec vytisknutý. Díl pro zaměstnavatele již nebude existovat, zaměstnavatel bude mít možnost si neschopnost ověřit elektronicky.

Při vyplňování eNeschopenky se lékaři doplní údaje uložené v registru ČSSZ dle zadaného rodného čísla.

Výše uvedené informace byly zpracovány dle informací na webových stránkách ČSSZ. Zde rovněž najdete prezentaci, která Vás seznámí s webovou aplikací formou prezentace (PDF 1,88 MB) a formou videoukázek.

 

 Portál pro lékaře
 
 Telefon:
 +420 777 095 945
Kontaktní jméno: 
Pro "portál pro lékaře zajišťuje":
Ing. Stanislav Zachar 
Garant portálu
Hana Zacharová
Administrace
Ing. Jaromír Holub
Webmaster
Hana Bendová
Referentka
Karel Benda
Referent